24. januar 2016


Kollemosevej i Holte - en familie med et aktivt have liv og en haveplan med plads til det hele.

Familien består af to voksne og to teenagers, og alle bruger haven meget. Der skal være plads til dyrkning af grøntsager, et drivhus, et hønsehus, til solbadning og plads til at have kammerater på besøg med masser af cykler og egen indgang/udgang. Der holdes guldfisk, som skal have et nyt bassin, og så er man glad for blomster.

Opgaven lød som følger:


  • Jeg udarbejder en skitse for haven med forskellig detaljeringsgrad, hvor hovedvægten er lagt på terrassen og det lange indgangsparti. Med skitsen følger stemningsplancher, der visualiserer ide, indretning, påtænkt beplantning og materialer.
  • De øvrige funktioner, som cykel- og redskabsskur, drivhus ca. 13 m2, hønsehus, køkkenhave, tørrestativ og den runde plads med mulig trampolin, afsætte arealmæssigt, uden at gå i detaljer med designet.
  • Skitsen udarbejdes på baggrund af de udleverede tegninger (med mål på huset) og opmålingen af kastanjetræets placering. Der er ikke foretaget yderligere opmåling, og skitsen er derfor ikke helt målfast. Ønsker I en 100 % målfast tegning, kræver det yderligere opmåling.
  • Der gås ikke i detaljer med specifikke planteforslag, men afsættes områder til bede og beplantning. I vender eventuelt tilbage senere vedr. en specifik planteplan.
  • Bassinet med guldfisk kan indgår i terrassen og placeres tæt på huset, med mulighed for at nyde det fra stuen. Bassinet bør være ca. 2x3 meter. Der planeres fra hus og ud mod hækken. Kastanjetræet indgår i terrassen som et ”forsænket bed”, for at undgå jordpåfyldning ovenpå rødderne. Der bygges en bænk som afslutning på ”det forsænkede bed”. Terrassen opdeles i rum skabt af højbede med beplantning i varierende højde. Kunden har 100 m2 skiferfliser og chausséstens belægning, som genbruges til terrassen.
  • Da birketræerne mod bagboen skal fældes, kommer der forslag til en ”styltehæk” evt. af æbletræer.
  • Det lange indgangsparti skal være indbydende med interessante indslag så som en bænk, et lille vandspejl og beplantning som slører den lange lige sti. Der opsættes muligvis et nyt raftehegn og dette kan tilplantes med klatreplanter, så det smalle indgangsparti udnyttes optimalt.


Indgangsparti - den lange sti frem til hoveddøren er gjort interessant med beplantning, 2 små vandspejl og en smuk bænk foran hoveddøren. Beplantningen skal visse steder klatre på raftehegnet.

Der er både blevet plads til en stor fleksibel terrasse, et spejlbassin,et drivhus, en køkkenhave, et hønsehus, et værksted og et skur til parkering af cykler. Passagen mellem de to skure er glasoverdækket.
Under det store kastanjetræ bygges en sekskantet bænk.

Indgangsparti med plads til cykelparkering og to biler - den ene i carport.


Forhaven er afskærmet med træer og en lav hæk, så pladsen også kan bruges som opholdsplads.Inspiration til stil og stemning
Ingen kommentarer:

Send en kommentar