30. december 2015

Lille forhave med god plads

Haveplanen er fra 2007 og tegnet til en ung familie, som havde købt en ældre villa, der trængte til en meget kærlig hånd både inde og ude. Indenfor var renoveringen ved at være på plads, så nu var det havens tur.


Forhaven er ikke særlig stor, men det er her familien opholder sig mest, da haven bag til ligger lige op ad S-tog linjen til Hillerød. Udfordringen var at får opholdsarealet og græsplænen til at synes større end de egentlig er og samtidig skabe mere plads ved at rive den gamle garage ned.

Det havde være nemt, at slå en lige streg på tværs af forhaven og helt enkelt opdele den i et opholdsareal og en græsplæne - to rektangulære firkanter. Det er bare meget kedeligt og skaber ikke følelsen af mere plads. Derfor valgte jeg at arbejde med diagonale linjer og adskille de to områder med en lav buksbomhæk plantet i bueform.


Haven før


Beskrivelse af projektet

Forhaven foreslås opdelt i en terrasse afdeling og en lille græsplæne markeret med lave buksbomhække (niveau 2), samt en indgang med plads til affaldscontainere og cykelparkering (niveau 1). Den brede trappe giver indtryk af plads, og der er mulighed for display af potter, krukker og havelygter til at byde velkommen.

En opholdsplads med mulighed for morgen- og eftermiddagssol giver intimitet og skaber et hyggeligt haverum på vej ad den lange havegang op til huset. Også her er der mulighed for at skabe visuelle oplevelser med møbler, krukker osv.

Terrassen har 2 primære spisepladser; foran trappen og under pergolaen, som beklædes af den flotte gamle blåregn. Et espalier hindrer indkig fra vejen og skaber et mere intimt opholdsrum.

Den lave buksbomhæk langs facaden, er et optisk virkemiddel, der får huset til, at synes lidt lavere. Ved beplantning af balkonen på 1. sal, foreslår jeg slyngplanter, eks. clematis montana i store trækummer, til at klatre på rækværket. Dette vil yderligere tage lidt af husets højde.


Haveplanhaveplan, haveinspiration, haveideer, havedesignerMoodboards

 


Planteliste
Anlægsarbejde

Den nuværende havelåge flyttes som vist på haveplanen, 100 cm til højre, set fra vejen.
Der plantes færdig bøgehæk 180 cm høj, hvor havelågen var og efter den nye indgang hen til naboskellet. Inden for havelågen til højre opsættes et fag pileflet hegn til afskærmning for affaldscontainerne.

Den eksisterende garage rives ned og en støttemur i 60 cm’s højde og ca. 550 cm lang (check mål på stedet) mures op på venstre side af niveau 1. Muren pudses, så den matcher huset.

Der støbes en trappe, med en trinhøjde på 15 cm og en trindybde på 40 cm. Disse mål er incl. belægning på trappen.  Belægningen fra niveau 1 forsætter som vist på planen frem til hovedtrappen.

Eksisterende tuja og berberis fældes og rodfræses. Bøgetræet opstammes, så man kan stå oprejst under det. Eventuelt beskæres det yderligere, for at forme træet.

Under bøgetræet etableres en opholdsplads med brudstensbelægning, som vist på tegning 1. Bede til stauder afgraves med 20 cm og ny muldjord køres på.

De 2 stubbe i hækken mod vest rodfræses. Arealet foran huset, niveau 2, afgraves med 20 cm, der bruges til opfyldning hen til støttemuren, og ny muldjord køres på og planneres, således at hele arealet ligger 60 cm højere end niveau 1.

Der sættes af til buksbomhække og bede, som angivet på haveplanen.

Græsplænen etableres enten med rullegræs eller ved såning. Det sidste foregår bedst i april eller slutningen af august. Husk hyppig vanding den første måned.

Travertin belægning etableres som vist på planen. Langs facaden slutter belægningen 30 cm fra husmuren, hvor der skal plantes buksbom.

Ud mod støttemuren opsættes et espalier af lærketræsstolper med Rionet imellem. Afstand 100 cm og højde 140 cm. 

Den eksisterende bøgehæk mod vejen trimmes kraftigt. Langs indersiden af hækken og langs skellet mod nordvest opsættes hegn i pileflet.

Den flotte gamle blåregn ”tvinges” op på en pergola, bestående af 3 overliggere fastgjort til husmuren og afsluttet med stolper. Mellem overliggerne fastgøres 4 ståltråd wirer på langs. Klip i starten de mindre sidegrene af blåregnen og bind de nye lange årsskud fast til pergolaen efterhånden, som de vokser.

Buksbom, slyngplanter og bede plantes som vist på planteplanen tegning 2.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar